Webbredaktör

Behöver du någon som förvaltar ditt intranät eller externa webbplats? Då är jag rätt person.

Under många av mina år på Vattenfall Group Communications arbetade jag som webbredaktör, där mitt team servade alla affärsområden med nyheter och content på ett åtta-språkigt intranät. Vi tillhandahöll översättningar, copy och korrektur och hade dessutom rollen som rådgivare och utvecklare.

Vi förvaltade ett av Europas största, och mest komplexa, intranät, och utvecklade ett mobilt intranät när det fortfarande var en ny och outforskad kanal.

Jag var del av en liten projektgrupp som migrerade ca 30 separata intranät från ungefär lika många plattformar till ett gemensamt intranät, vilket underlättade kommunikationen mellan – och inom – koncernens samtliga affärsområden och språk.

Text

Genom åren har jag gått igenom, korrigerat och målanpassat tusentals texter.

Jag har en medfödd känsla och kärlek för språk och meningsbyggnad, på svenska och engelska, och i min roll som kommunikatör har jag ofta blivit ombedd att "fixa till" texter för att de ska fungera bättre i de sammanhang de ska användas.

Varje verksamhet behöver en textfixare som kan skära bort det som inte behövs, lägga till det som fattas och som har förmågan att avgöra skillnaden. Det är jag.

Redlig Kommunikation
Stockholm, Sverige
Kontakt LinkedIn Flickr

©Redlig Kommunikation 2023