Podcast

 • Producent
 • Planering
 • Inspelning
 • Redigering – röster, musik, vinjetter osv
 • Publicering

Som podcastproducent hjälper jag dig att skapa en intern podcast för ditt företag, och jag gör den intressant, relevant och lättlyssnad.

En podcast är en intim och effektiv kommunikationskanal, som kan stärka vi-känslan på en arbetsplats och därmed förbättra produktiviteten.


Nedan kan du lyssna på "Barnsligt Enkel Demokrati" – en podcast i Unga Örnars regi, med ambitionen att inspirera barn och unga att engagera sig i samhällsfrågor, att organisera sig tillsammans med andra som vill engagera sig, och som vill lära sig mer om hur andra gjort.

Jag producerade den under 2020, i projektet Demokratiklubben.


Företagspodcast

En serie om ledarskap och hälsa utifrån ett HR-perspektiv.
Jag planerade, spelade in, klippte och producerade men jag var inte programledare. (35 min.)

Inläsning

 • Voice-over till Powerpoint-presentationer
 • Berättarröst i företagsfilmer
 • Informations– och instruktionsröst
 • Annonser
 • Inläsning av studiematerial och studentlitteratur
 • Appar och spel
 • Barnböcker
 • Tal– och ljudböcker, e-tidningar, papperstidningar

En röst kan stärka varumärket och förhöja upplevelsen av ett budskap.

Under mina år som kommunikatör har jag ofta lånat ut min röst till olika produktioner, externt och internt.


Ljudexempel

Reklam

IKEA

Företagsinformation

Voice-over ppt: Skydd Energisystem

Alarm: Felorsaken

Voice-over för video: Avveckling (musik)

Voice-over: Avveckling (utan musik)

Redlig Kommunikation
Stockholm, Sverige
Kontakt LinkedIn Flickr

©Redlig Kommunikation 2023